بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1394/04/31 تعداد بازدید: 34
برگزاري جلسه توجيهي با نمايندگان پرسنل مركز
در راستاي اجراي قانون ارتقاء بهره وري و عدم فعاليت پرستاران در بخش خصوصي و دولتي خارج از مركز و همچنين ابهام زدايي در اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد
 جلسه ي توجيهي در راستاي اجراي قانون ارتقاء بهره وري و عدم فعاليت پرستاران در بخش خصوصي و دولتي خارج از مركز و همچنين ابهام زدايي در اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد در دفتر رياست مركز روانپزشكي و سوختگي زارع با حضور رياست ، قائم مقام ،مدير و برخي از مسولين مركز با نمايندگان پرسنل بيمارستان برگزار گرديد.
روابط عمومي 
مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
 

برگزاري جلسه توجيهي با نمايندگان پرسنل مركز
Powered by DorsaPortal