بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1394/05/04 تعداد بازدید: 43
جلسه با سرپرستاران بخش هاي مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
در ادامه برگزاري جلسات توجيهي طرح عملكردي و ارتقاء قانون بهره وري
در ادامه سلسله جلسات توجيهي در خصوص اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد ( چگونگي دريافت مزاياي طرح با امتياز ضريب كيفي بخشي وفردي ) و همچنين ياد آوري اجراي دقيق محاسبات حضور موظفي و غير موظفي در راستاي ارتقاء قانون بهره وري در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع ، جلسه اي امروز مورخه 1394/05/04 در دفتر مديريت پرستاري با حضور رياست ، قائم مقام و مدير اداري  با سرپرستاران مركز برگزار گرديد.
روابط عمومي
مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
 
 

جلسه با سرپرستاران بخش هاي مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal