بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1394/05/15 تعداد بازدید: 23
حضور ارزيابان ارشد كشوري و استاني
طي روزهاي 13 و 14 مردادماه در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع
ارزيابي استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستاني    با حضور ارزيابان ارشد كشوري و استاني در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع طي روزهاي 13 و 14 مرداد ماه  انجام پذيرفت.
روابط عمومي
مركز روان پزشكي وسوختگي زارع
 
 
 
 
 
حضور ارزيابان ارشد كشوري و استاني
Powered by DorsaPortal