بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1394/06/12 تعداد بازدید: 28
گزارش حادثه طوفان ساري در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع و عملكرد كميته بحران و بلايا
گزارش حادثه طوفان ساري در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع و عملكرد كميته بحران و بلايا

با توجه به بارندگي شديد و سيل آساي مورخ  1394/06/10 در سطح استان و خساراتي كه در نتيجه وقوع اين حادثه به وجود آمد ، اعضاي كميته بحران و بلاياي مركز روان پزشكي و سوختگي زارع ساري با آمادگي كامل و حضور به موقع در مركز و نيز حضور دكتر آرش روزخوش , قائم مقام رياست مركز از ابتداي وقت اداري تا زمان حادثه درمركز ،  ستاد بحران را با اعضاي حاضر در بيمارستان (مسئول حراست جناب آقاي جمالي ، كارشناس مسئول تاسيسات جناب آقاي مهندس قلي پور، سوپروايزر جناب آقاي عطاء اله سليماني ) فعال كرده  و با توجه به سطح حادثه ساير اعضا ء نيز به شرح ذيل فراخوان گرديدند.

جناب آقاي مهندس محمد عشوري                    كارشناس تجهيزات پزشكي

جناب آقاي رضا قادري                                       مدير خدمات پرستاري

جناب آقاي شيداله اصغرپور                               مسئول خدمات

 

و ضمن بازديد از بخش هاي بيمارستان ، ميزان خسارت ها را نيز برآورد كردند.

با توجه به پيش بيني طولاني بودن زمان قطعي برق و خارج شدن پمپ آب بيمارستان از مدار آب رساني ، به ستاد هدايت دانشگاه جناب آقاي طالبي اطلاع داده شد.

و در ادامه با هماهنگي و كمك جناب آقاي دكتر مصدري يك دستگاه تانكر در اختيار بيمارستان قرار داده شد كه طي سه مرحله از ساعت 23 لغايت 4 صبح ؛ بيست هزار ليتر آب به شبكه بيمارستان پمپاژ گرديد .

شايان ذكر است كه تمامي اقدامات با حفظ آرامش و خونسردي و كنترل اوضاع به گونه اي پيش رفت كه خدمات درماني حتي اعمال جراحي الكتيو انجام گرديد.

نقاط قوت :

1.     حضور بموقع اعضاي فراخوان

2.     پيگيري سريع و بموقع جهت تامين آب

3.     آماده باش بودن اعضاء و جانشينان با توجه به سطح اعلام شده

4.     تشكيل كميته اضطراري بحران جهت بررسي بحران پيش آمده


روابط عمومي 

مركز روان پزشكي و سوختگي زارع

گزارش حادثه طوفان ساري در مركز روان پزشكي و سوختگي زارع و عملكرد كميته بحران و بلايا
Powered by DorsaPortal