بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1394/07/16 تعداد بازدید: 51
حضور آقاي دكتر آقاجاني معاون محترم وزارت بهداشت در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
بازديد معاون وزير از بخش هاي اعصاب و روان و سوختگي مركز

جناب آقاي دكتر آقاجاني معاون محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و جناب آقاي دكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و هيئت همراه ؛ مورخه 15 مهرماه در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع حضور بعمل آورده و از بخش هاي اعصاب و روان و سوختگي مركز بازديد نمودند.

روابط عمومي 
مركزروانپزشكي و سوختگي زارع
حضور آقاي دكتر آقاجاني معاون محترم وزارت بهداشت در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal