بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1394/08/23 تعداد بازدید: 16
پروژه احداث باند هلي پد و تسطيح و نوسازي پاركينگ عمومي مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
جهت تسهيل و تسريع در امر انتقال بيماران از طريق هوايي و رفاه حال همراهان بيماران

مركز روانپزشكي و سوختگي زارع در جهت تسهيل و تسريع در امر انتقال بيماران از طريق هوايي پروژه احداث باند هلي پد را در دست اقدام دارد . همچنين براي رفاه حال مراجعين محترم و پرسنل مركز طرح تسطيح و نوسازي پاركينگ بيمارستان در حال انجام مي باشد.

روابط عمومي

مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
 
 
 
پروژه احداث باند هلي پد و تسطيح و نوسازي پاركينگ عمومي مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal