بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1394/11/15 تعداد بازدید: 10
تكميل پروزه آبرساني شهري در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
پروزه آبرساني شهري مركز روانپزشكي و سوختگي زارع ساري با هزينه بالغ بر دو ميليارد و ششصد ميليون ريال تكميل و به بهره برداري رسيد.

پروزه آبرساني شهري مركز روانپزشكي و سوختگي زارع ساري با هزينه بالغ بر دو ميليارد و ششصد ميليون ريال تكميل و به بهره برداري رسيد. 

اين پروژه با حق امتياز به مبلغ دو ميليارد و يكصدو پنجاه ميليون ريال و چهارصدو پنجاه ميليون ريال هزينه احداث جايگاه و خريد مخزن و نصب و اتصال به آب شهري و شبكه داخلي انجام گرفت كه سرانجام بعد از سالها تامين آب مصرفي مركز توسط آب چاه، اين مركز توانست از آب سالم و متمركز شهري بهره ببرد.

همچنين با احداث اين پروژه مشكل تامين آب شرب مركز در شرايط قطعي آب و برق كه دچار مخاطره و بحران ميشد نيز رفع گرديده و باعث بالا رفتن امنيت رواني كاركنان در محيط كارگرديد.

روابط عمومي

مركز روانپزشكي و سوختگي زارع

 
تكميل پروزه آبرساني شهري در مركز روانپزشكي  و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal