بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1394/11/27 تعداد بازدید: 19
كسب مقام دوم در مسابقات فوتسال دهه فجر و گراميداشت 320 شهيد بسيج جامعه پزشكي استان
به گزارش روابط عمومي بيمارستان زارع : تيم فوتسال مركز روان پزشكي و سوختگي زارع موفق به كسب مقام نايب قهرماني مسابقات فوتسال شد. همچنين در مسابقات ويژه بانوان سركار خانم فولاديان موفق به كسب مقام قهرماني در رشته شنا شدو خانم مشهدي خلردي به مقام دومي در رشته دارت دست يافت.
محمد جواد صادقي "مسئول روابط عمومي مركز روان پزشكي و سوختگي زارع" گزارش داد : تيم فوتسال منتخب مركز روان پزشكي و سوختگي زارع در مسابقات فوتسال دهه فجر و گراميداشت 320 شهيد بسيج جامعه پزشكي استان مازندران موفق به كسب مقام دوم گرديد.اين تيم با مربيگري آقاي شير علي فولاديان و سرپرستي آقاي محمد جواد صادقي و با تركيب زير وارد اين مسابقات شد :
  • رضا راعي
  • سيد رضا سعادت مهر
  • وحيد نشاگران
  • حسين شفاهي
  • عباس اميني
  • مرتضي مراديان
  • حسين مكرم
  • سيد جواد هاشم زاده
  • سيد جواد جمالي
  • سيد عيسي محرومي
 همچنين در مسابقات ويژه بانوان سركار خانم فولاديان موفق به كسب مقام قهرماني در رشته شنا شد و خانم مشهدي خلردي به مقام دومي در رشته دارت دست يافت.

كسب مقام دوم در مسابقات فوتسال دهه فجر و گراميداشت 320 شهيد بسيج جامعه پزشكي استان
Powered by DorsaPortal