بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
br ENGLISH
خارج كردن توده رحمي 3 كيلويي از شكم خانم 38 ساله توسط خانم دكتر رزا شاه حسيني
خارج كردن توده رحمي 3 كيلويي از شكم خانم 38 ساله توسط خانم دكتر رزا شاه حسيني
Powered by DorsaPortal