بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1398/04/19 تعداد بازدید: 3
انتخابات نظام پرستاري
دعوت از پرستاران در انتخابات نظام پرستاري
پنجمين دوره انتخابات نظام پرستاري در تاريخ 98/4/21 در سالن كنفرانس بيمارستان شهيد بهشتي نوشهرانجام مي شود.
از كليه همكاران در حوزه پرستاري جهت شركت در انتخابات دعوت به عمل مي آيد. 
انتخابات نظام پرستاري
Powered by DorsaPortal