بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري خبر داد: 1396/10/27
به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري دكتر ميثاق شفيع زاد رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري گفت:
رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري خبر داد:

رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري خبر داد:

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري دكتر ميثاق شفيع زاد رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري گفت:

بيمار خانمي56ساله كه حدود 10سال قبل دريكي از بيمارستانهاي خصوصي شهرستان ساري تحت عمل جراحي قرار گرفت.

اين بيمار در ماههاي اخير بدليل مشكلات گوارشي كه بادفع خون همراه  بوده به اين مركز ارجاع داده شد ، بيمار در ابتدا در سرويس گوارش تحت اقدامات تشخيصي اوليه  قرار گرفت وبا بررسي هايي كه همكاران گوارش انجام دادند ضايعه اي در ناحيه روده بزرگ مشاهده وبه آن مشكوك شدند به همين دليل بيمارتحت مشاوره جراحي قرار گرفت كه با تشخيص همكاران فوق تخصصي كلوركتال در سرويس جراحي بستري وپس از اقدامات تشخيصي تحت عمل جراحي قرار گرفتند.

رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري گفت:چسبندگي هاي وجود داشته در محل جراحي قبلي كه سير طبيعي يك جراحي مي باشد بصورت كامل آزاد وحفره شكمي كاملا بررسي شد.

وي در ادامه افزود:در تشخيص اوليه همكاران تيم گوارش به يك ضايعه در روده بزرگ بيمار مشكوك شدند وپس از نشانه گذاري ، توسط تيم تخصصي جراحي مورد بررسي قرار گرفت .

در بررسي هاي انجام شده توسط تيم جراحي زخمي به قطر 5سانتي متر در روده بزرگ بيمار مشاهده شد كه پس از عمل جراحي نمونه برداري و به بخش پاتولوژي اين مركز ارسال شد.

شفيع زاد در پايان اين مطلب افزود:خوشبختانه عمل جراحي بيمار موفقيت آميز بوده وبيمار پس از سير مسير درماني باحال عمومي خوب از اين مركز مرخص شد.

 

تعداد بازدید: 44
Powered by DorsaPortal