بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد 1397/03/08
حضورپرشور پرسنل بيمارستان امام خميني(ره) ساري در آسايشگاه جانبازان ساري
به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد

حضورپرشور پرسنل بيمارستان امام خميني(ره) ساري در آسايشگاه جانبازان ساري

به گزارش روابط عمومي مزكز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري پرسنل اين مركز به مناسبت هفته دفاع مقدس باحضور پرشوردر آسايشگاه جانبازان مركز استان با اسطوره‌هاي صبر و مقاومت ديدار كردند

پرسنل بيمارستان امام خميني(ره) ساري با حضورپرشور در آسايشگاه جانبازان اقدامات اين دلاور مردان را قابل ستايش و تقدير دانسته و اعلام كردند كه ايثارگران و جانبازان براي هميشه تاريخ به جهت تلاش براي حفظ اسلام و اطاعت از ولي فقيه و نيز حفظ خاك پاك ميهن قابل احترام و تقدير هستند

به روايت تصوير: