بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
حضور فرماندار شهرستان ساري در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري 1397/11/13
فرماندار شهرستان ساري وجمعي ازمسئولين استاني وبا همراهي مسئولين بيمارستان امام خميني(ره)ساري از دكتر مردانشاهي عيادت بعمل آوردند.
حضور فرماندار شهرستان ساري در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري

حضور فرماندار شهرستان ساري در مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري

فرماندار شهرستان ساري وجمعي ازمسئولين استاني وبا همراهي مسئولين بيمارستان امام خميني(ره)ساري از دكتر مردانشاهي عيادت بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري فرماندار شهرستان ساري وجمعي از مسئولين استاني باهمراهي مسئولين بيمارستاني مركز آموزشي درماني  امام خميني(ره)ساري از دكتر مردانشاهي عيادت بعمل آوردند.

تعداد بازدید: 28
Powered by DorsaPortal