بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
تقویت فضای ساختاری وتجهیز کلاس درس گروه جراحی 1389/03/18
تقویت فضای ساختاری وتجهیز کلاس درس گروه جراحی

کلاس درس گروه جراحی که ازقدیمی ترین گروه های تربیت دستیاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشدباهزینه ای بالغ بردوازده میلیون تومان درمرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری بازسازی وتجهیز شده وباحضور مدیر گروه جراحی –اعضای گروه جراحی ،دستیاران ،کارورزان وکارآموزان افتتاح گردید.

دکترصیادی رئیس مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره)ساری بااشاره به اینکه این مرکز بعنوان بزرگترین مرکز آموزشی درمانی استان می باشد ونیاز ضروری به تقویت فضای فیزیکی وتجهیز آن بوده .وباتوجه به مجیطمناسب آموزشی می توان از این کلاس بعنوان سالن کنفرانس دوم این مرکز استفاده نمود.

تعداد بازدید: 164
Powered by DorsaPortal