بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) ساري خبر داد: 1393/07/01
كسب رتبه اول كشوري و استاني در اعتبار بخشي توسط بيمارستان امام خميني(ره) ساري
رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) ساري خبر داد:

كسب رتبه اول كشوري و استاني در اعتبار بخشي توسط بيمارستان امام خميني(ره) ساري

رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) ساري، از كسب مقام اول اين بيمارستان در زمينه اعتبار بخشي در سطح كشور و استان مازندران خبر داد و گفت: جدي گرفتن موضوع اعتباربخشي و هماهنگي بين تمامي مجموعه بيمارستاني منجر به كسب اين رتبه شده است.

دكتر محمدحسين كريمي نسب، در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بيمارستان امام خميني(ره) ساري توانسته امتياز بالاتري نسبت به بيمارستانهاي سطح مازندران و ساير بيمارستانهاي مطرح كشور كسب نمايد، افزود: اين مركز با كسب امتياز 86 به جايگاه نخست اعتبار بخشي در كشور دست يافت.

وي، به تعريف اعتباربخشي پرداخت و اظهار داشت: اعتباربخشي به معني ارزيابي سيستماتيك مراكز ارائه خدمات سلامت است كه با استانداردهاي مشخص كه بر بهبود مداوم كيفيت، محوربودن بيمار و بهبود امنيت بيمار و كاركنان تأكيد دارد، ارزيابي مي شود.

رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني(ره) ساري، ادامه داد: اعتباربخشي بيمارستان به عنوان يك فرايند خودارزيابي و ارزيابي بيروني كه توسط سازمان هاي مراقبت بهداشتي براي ارزيابي صحيح سطح عملكردشان در ارتباط با استانداردهاي تدوين شده و پياده سازي روش هايي براي بهبود مستمر تعريف شده است.

دكتر كريمي نسب، با بيان اينكه بيمارستان امام خميني(ره) ساري در بين 35 بيمارستان سطح مازندران رتبه اول اعتبار بخشي را به دست آورد، گفت: اين مقام نشانه انسجام پرسنل در ارتقا بيمارستان است.

تعداد بازدید: 3
Powered by DorsaPortal