بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
br ENGLISH
از سوي  رئيس كل سازمان نظام پزشكي 1393/07/03
رئيس بيمارستان امام (ره) ساري، به عنوان پزشك نمونه كشوري برگزيده شد
از سوي رئيس كل سازمان نظام پزشكي
دكتر محمد حسين كريمي نسب، رئيس مركز آموزشي درماني امام(ره) ساري، به عنوان پزشك نمونه كشوري سال 93 برگزيده شد.kariminasab
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران،  در متن لوح تقدير كه از سوي دكتر عليرضا زالي رئيس كل سازمان نظام پزشكي در خطاب به دكتر كريمي نسب اهدا شد، آمده است:
فرهيخته ارجمند جناب آقاي دكتر محمد حسين كريمي نسب
طبيب مظهر اسم محيي، احياي كننده جان ها و واسطه حيات است. در فرهنگ والا و عظيم اسلامي، ارزش دانش پزشكي و فعاليت حرفه اي طبيب تا بدان اندازه گرانسنگ است كه احياي جاني، حيات همه جان ها است. اين فرهنگ بارور در سايه تعاليم توحيدي ، بزرگ مرداني را تربيت كرده است كه فروغ علم و انديشه شان در سپهر دانش بشري راهگشا بوده و نام هايشان بر تارك افتخار و سربلندي اين سرزمين مي درخشد.
در زاد روز حكيم فرزانه ابوعلي سينا و روز پزشك از جنابعالي كه ميراث دار اين دانش و فضائل هستيد به پاس سال ها فعاليت صادقانه و تلاش جاهدانه در خدمت به ابناء بشر و به ويژه هم ميهنان ارجمند به رسم ادب سپاسگزاري نموده و انتخاب شايسته شما را به عنوان پزشك نمونه سال 93 تبرك مي گويم.
آرزو مي كنم دست هاي شفا بخشتان هميشه پرتوان و درياي دانش و معرفت شما همواره بيكران باد.

تعداد بازدید: 25
Powered by DorsaPortal