بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
br ENGLISH
مشاور وزير بهداشت در امور مامايي از بيمارستان امام خميني (ره) ساري 1393/07/05
مشاور وزير بهداشت در امور مامايي از بيمارستان امام خميني (ره) ساري
مشاور وزير بهداشت در امور مامايي از بيمارستان امام خميني (ره) ساري
  • درراستا باچگونگي اجراي طرح نظام سلامت وترويج زايمان طبيعي خانم دكتر نجمه تهرانيان مشاور وزيردرامور مامايي به اتفاق هبازديد مشاور وزير در امور مامايييات همراه از اورژانس مامايي ، بخش زايشگاه وپرناتال،وكلاس آموزشي زايمان فيزيولوژيك مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري بازديد نمودند .

 

 

 

 

      دكتر رضا نجفي كوتنايي قائم مقام مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري گفت: اززمان اجراي برنامه ترويج زايمان طبيعي در اين مركز آمار مراجعه كنندگان زايمان طبيعي بالا رفته وتغيير معناداري داشته است


najafi

 

 


تعداد بازدید: 30
Powered by DorsaPortal