بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
 ارتقا عضوهيات علمي مركزآموزشي درماني امام خميني (ره)ساري به رتبه دانشياري 1394/07/29
ارتقا عضوهيات علمي مركزآموزشي درماني امام خميني (ره)ساري به رتبه دانشياري
ارتقا عضوهيات علمي مركزآموزشي درماني امام خميني (ره)ساري به رتبه دانشياري

دكتر سيد وحيد حسيني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران وپزشك فوق تخصص گوارش وكبدبالغين مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري به رتبه دانشياري ارتقاء يافتند.

دكتر ميثاق شفيع زاد رييس مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري درپيامي اين افتخار بزرگ رابه دكتر كريمي نسب ، اعضاي هيات علمي وكاركنان اين مركز تبريك گفتند .

درمتن پيام آمده است :

جناب آقاي دكتر سيدوحيد حسيني عضومحترم هيات علمي مركز.

سلام عليكم

ارتقاي جنابعالي به مرتبه دانشياري كه نشان از تلاش‌ و شايستگي‌هاي علمي جنابعالي است موجب مباهات اعضاي محترم هيات علمي و كاركنان اين مركزمي باشد.اين افتخار بزرگ رابه جنابعالي اعضاي محترم هيات علمي وكاركنان اين مركزتبريك عرض نموده وازخداوند منان سعادت، سلامت و تداوم موفقيت هاي علمي شما را از آرزومنديم.

 

دكترميثاق شفيع زاد

سرپرست مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري

 

 

تعداد بازدید: 7
Powered by DorsaPortal