بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ شنبه ۳ اسفند
br ENGLISH
بازديد دكتر يوسف نژاد نماينده مردم شهرستان ساري ومياندرود از مركز جامع سرطان بيمارستان امام خميني (ره) ساري 1395/01/19
به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري آقاي دكتر يوسف نژاد منتخب مردم شهرستان ساري ومياندرود ودكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران به همراه دكتر شفيع زاد رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري از مركز جامع سرطان وبخشهاي هتلينگ اين مركز بازديد بعمل آوردند.
بازديد دكتر يوسف نژاد نماينده مردم شهرستان ساري ومياندرود از مركز جامع سرطان بيمارستان امام خميني (ره) ساري

بازديد دكتر يوسف نژاد نماينده مردم شهرستان ساري ومياندرود از مركز جامع سرطان بيمارستان امام خميني (ره) ساري

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري آقاي دكتر يوسف نژاد منتخب مردم شهرستان ساري ومياندرود ودكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران به همراه دكتر شفيع زاد رئيس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره)ساري از مركز جامع سرطان وبخشهاي هتلينگ اين مركز بازديد بعمل آوردند IMG_4004IMG_4009دراين بازديد ازبيماران بستري در اين مركز نيز عيادت نمود

IMG_4011IMG_3996IMG_4010
تعداد بازدید: 47
Powered by DorsaPortal