معاونت تحقيقات و فناوري-کتابخانه دیجیتال
۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
br ENGLISH
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse كتابخانه ديجيتالكتابخانه ديجيتال
صفحه اصلي كتابخانه الكترونيك
صفحه اصلي معاونت
نرم افزار جامع (جستجوي يكپارچه در منابع كتابخانه ها)
راهنماي استفاده نرم افزار كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي استفاده منابع الكترونيكي</span>راهنماي استفاده منابع الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Science Direct</span>Science Direct
Science Direct.pdf
Science Direct.html
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ProQuest</span>ProQuest
ProQuest-pdf
ProQuest html
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Web of Science</span>Web of Science
Web of Science.html
Web of Science.pdf
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Clinical Key</span>Clinical Key
clinical key.pdf
clinical key.html
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Scopus</span>Scopus
Scopus.pdf
Scopus
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Up to Date</span>Up to Date
Up to Date.pdf
Up to Date.html
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Wiley</span>Wiley
Wiley.pdf
Wiley
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">springer</span>springer
springer.pdf
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">EBSCO</span>EBSCO
EBSCO.pdf
EBSCO
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ULRICH</span>ULRICH
ULRICH.PDF
ULRICH
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Sage</span>Sage
Sage.pdf
Sage.html
Cochrane Library
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">Bmj Journal</span>Bmj Journal
Bmj Journa.pdf
BMJ Journal
pubmed
End note
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> پايان نامه ها</span> پايان نامه ها
چكيده هاي 96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چكيده هاي 95-91</span>چكيده هاي 95-91
چكيده 91
چكيده 92
چكيده 93 (1)
چكيده 93 (2)
چكيده 94 (1)
چكيده 94 (2)
چكيده 95 (1)
چكيده 95 (2)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چكيده هاي 90-81</span>چكيده هاي 90-81
چكيده سال 81
چكيده سال 82
چكيده سال 83
چكيده سال 84
چكيده سال 85
چكيده سال 86
چكيده سال 87
چكيده سال 88
چكيده سال 89
چكيده سال 90
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چكيده هاي 80-74</span>چكيده هاي 80-74
چكيده سال 74-75
چكيده سال 76
چكيده سال 77
چكيده سال 78
چكيده سال 79
چكيده سال 80
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست پايان نامه ها</span>ليست پايان نامه ها
نمايه عنوان
نمايه نويسنده
نمايه استاد راهنما
نمايه استاد مشاور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجموعه كتب الكترونيكي(RDML)</span>مجموعه كتب الكترونيكي(RDML)
آموزش استفاده از RDML
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لیست نشریات مصوب وزارت بهداشت</span>لیست نشریات مصوب وزارت بهداشت
نشريات مصوب
نمایه ها
Collapse كارگاههاي آموزشي كتابخانهكارگاههاي آموزشي كتابخانه
كارگاههاي آموزشي كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات دانشگاه</span>انتشارات دانشگاه
جستجو در مجله علمي پژوهشي دانشگاه
ليست نشريات دانشگاه
اداره كتابخانه مركزي
راهنماي تنظيم واستفاده از VPN
فرم نظرسنجي
خط مشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني و تبليغات</span>اطلاع رساني و تبليغات
كتب جديد 2019 clinical key
اخبار
سامانه منبع ياب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه نوپا</span>سامانه نوپا
ورود
بانك اطلاعاتي پايان نامه هاي ع پزشكي كشور
سامانه مجلات نامعتبر و جعلي
بانك اطلاعات نشريات علوم پزشكي كشور
بانك مقالات پزشكي ايران
بانك اطلاعاتي پايان نامه هاي علوم پزشكي كشور
آيين نامه حقوق مالكيت معنوي منابع ديجيتال
تماس با ما
آرشيو اخبارPowered by DorsaPortal