معاونت تحقيقات و فناوريhsrکمیته
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
br ENGLISH
 	دیتابیس میکروبیوتا که یک دیتابیس مبتنی بر ارتباط بیماری باکتری می باشدراه اندازی گردید دیتابیس میکروبیوتا که یک دیتابیس مبتنی بر ارتباط بیماری باکتری می باشدراه اندازی گردید
Microbiomology
1399/01/10
هفتمین فراخوان پزشک پژوهشگر هفتمین فراخوان پزشک پژوهشگر
هفتمین فراخوان پزشک پژوهشگر جهت جذب دستیار پزشک پژوهشگر
1398/12/10
نمایه شدن مجله پرستاری و مامائی نمایه شدن مجله پرستاری و مامائی
نمایه شدن مجله پرستاری و مامائی در Emerging Sources Citation Index
1398/11/29
About coronavirus : Patient Education About coronavirus : Patient Education
Up to Date
1398/11/23
كسب رتبه توسط دكتر سعيد امامي در بيست و پنجمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي كسب رتبه توسط دكتر سعيد امامي در بيست و پنجمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي
بيست و پنجمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي با حضور معاون علمي رياست جمهوري، وزير بهداشت، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، معاون آموزشي وزارت بهداشت برگزيدگان حقيقي و حقوقي، اعضاي هيات علمي و پژوهشگران، محققين جوان و دانشجويان علوم پزشكي كشور در سالن همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران، برگزار شد.
1398/10/28
براي نخستين بار گرنت ويژه دكتر فرشته معتمدي به پژوهشگر برتري از دانشگاه علوم پزشكي مازندران تعلق گرفت. براي نخستين بار گرنت ويژه دكتر فرشته معتمدي به پژوهشگر برتري از دانشگاه علوم پزشكي مازندران تعلق گرفت.
بيستمين جشنواره پژوهشي ابوريحان بيروني در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با حضور مسئولان و به همراه تقدير از پژوهشگران برتر برگزار شد.
1398/10/05
كسب رتبه توسط دكتر سعيد امامي در بيست و پنجمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي كسب رتبه توسط دكتر سعيد امامي در بيست و پنجمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي
كسب رتبه توسط دكتر سعيد امامي در بيست و پنجمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي
1398/10/01
Powered by DorsaPortal