معاونت آموزشی- تحصیلات تکمیلی و دستیاری
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
كليد نهائي آزمون ارتقا سال 1398 كليد نهائي آزمون ارتقا سال 1398
كليد نهائي آزمون ارتقا سال 1398
1398/04/26
اطلاعيه برگزاري آزمون ارشد سال تحصيلي 1398 اطلاعيه برگزاري آزمون ارشد سال تحصيلي 1398
اطلاعيه برگزاري آزمون ارشد سال تحصيلي 1398
1398/04/25
برگزاري آزمون ارتقاء تيرماه 1398 برگزاري آزمون ارتقاء تيرماه 1398
برگزاري آزمون ارتقاء تيرماه 1398
1398/04/20
برگزاري ترم تابستاني در دانشگاه علوم پزشكي مجازي برگزاري ترم تابستاني در دانشگاه علوم پزشكي مجازي
برگزاري ترم تابستاني در دانشگاه علوم پزشكي مجازي
1398/04/18
ارتقاء مرتبه علمي ازاستادياري به دانشياري و دانشياري به استادياري ارتقاء مرتبه علمي ازاستادياري به دانشياري و دانشياري به استادياري
ارتقاء مرتبه علمي ازاستادياري به دانشياري و دانشياري به استادياري
1398/03/29
اطلاعيه برگزاري آزمون تخصصي PH.D سال 1398 اطلاعيه برگزاري آزمون تخصصي PH.D سال 1398
اطلاعيه برگزاري آزمون تخصصي PH.D سال 1398
1398/03/29
برگزاري آزمون ميان دوره پيش كارورزي و علوم پايه پزشكي خرداد ماه 1398 برگزاري آزمون ميان دوره پيش كارورزي و علوم پايه پزشكي خرداد ماه 1398
برگزاري آزمون ميان دوره پيش كارورزي و علوم پايه پزشكي خرداد ماه 1398
1398/03/21
معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران با همكاري گروه آموزشي كودكان دانشگاه وانجمن متخصصين كودكان شاخه مازندران  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران با همكاري گروه آموزشي كودكان دانشگاه وانجمن متخصصين كودكان شاخه مازندران
معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران با همكاري گروه آموزشي كودكان دانشگاه وانجمن متخصصين كودكان شاخه مازندران
1398/03/13
معاونت آموزشي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal