مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
br ENGLISH
پيام تسليت معاون آموزشي دانشگاه پيام تسليت معاون آموزشي دانشگاه
پيام تسليت معاون آموزشي دانشگاه
1398/02/21
بازديد وزير بهداشت از غرفه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در جشنواره آموزشي شهيد مطهري بازديد وزير بهداشت از غرفه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در جشنواره آموزشي شهيد مطهري
بازديد وزير بهداشت از غرفه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در جشنواره آموزشي شهيد مطهري
1398/02/14
يازدهمين دوره آزمون المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور يازدهمين دوره آزمون المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور
يازدهمين دوره آزمون المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور
1398/02/04
كنفرانس ديابت وروزه داري    زمان برگزاري   :  پنج شنبه  05/02/ 1398 داراي 3 (سه ) امتيازآموزش مداوم براي متخصصين داخلي، پزشكي خانواده وپزشكان عمومي ، پزشكان عمومي طرح پزشك خانواده كنفرانس ديابت وروزه داري زمان برگزاري : پنج شنبه 05/02/ 1398 داراي 3 (سه ) امتيازآموزش مداوم براي متخصصين داخلي، پزشكي خانواده وپزشكان عمومي ، پزشكان عمومي طرح پزشك خانواده
كنفرانس ديابت وروزه داري زمان برگزاري : پنج شنبه 05/02/ 1398 داراي 3 (سه ) امتيازآموزش مداوم براي متخصصين داخلي، پزشكي خانواده وپزشكان عمومي ، پزشكان عمومي طرح پزشك خانواده
1398/01/27
جلسه معاون آموزشي دانشگاه و مدير آموزش مداوم دانشگاه با معاونين دانشكده ها جلسه معاون آموزشي دانشگاه و مدير آموزش مداوم دانشگاه با معاونين دانشكده ها
جلسه معاون آموزشي دانشگاه و مدير آموزش مداوم دانشگاه با معاونين دانشكده ها
1398/01/27
چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/2 همزمان در 21 حوزه امتحاني در كشور برگزار گرديد چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/2 همزمان در 21 حوزه امتحاني در كشور برگزار گرديد
چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/2 و با حضور نماينده مركز سنجش آموزش پزشكي و معاون آموزشي دانشگاه و نماينده حراست وزارتخانه به همره عوامل اجرايي برگزار گرديد
1397/12/02
«« براي اطلاع داوطلبان چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار دانشگاه علوم پزشكي مازندران »» «« براي اطلاع داوطلبان چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار دانشگاه علوم پزشكي مازندران »»
«« براي اطلاع داوطلبان چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار دانشگاه علوم پزشكي مازندران »»
1397/12/01
 كنفرانس بيماري فشارخون بالا  كنفرانس بيماري فشارخون بالا
كنفرانس بيماري فشارخون بالا
1397/11/17
معاونت آموزشي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal