مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
br ENGLISH
چهل و ششمين  دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/2  همزمان در 21 حوزه امتحاني در كشور  برگزار  گرديد چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/2 همزمان در 21 حوزه امتحاني در كشور برگزار گرديد
چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي در روز پنج شنبه مورخ 1397/12/2 و با حضور نماينده مركز سنجش آموزش پزشكي و معاون آموزشي دانشگاه و نماينده حراست وزارتخانه به همره عوامل اجرايي برگزار گرديد
1397/12/02
«« براي اطلاع داوطلبان چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار دانشگاه علوم پزشكي مازندران  »» «« براي اطلاع داوطلبان چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار دانشگاه علوم پزشكي مازندران »»
«« براي اطلاع داوطلبان چهل و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار دانشگاه علوم پزشكي مازندران »»
1397/12/01
 كنفرانس بيماري فشارخون بالا    كنفرانس بيماري فشارخون بالا
كنفرانس بيماري فشارخون بالا
1397/11/17
اطلاعيه درخصوص تاريخ ، مكان و مدارك لازم ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته كد 1226-1225 رشته فوريت هاي پزشكي سال تحصيلي 98-97  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران اطلاعيه درخصوص تاريخ ، مكان و مدارك لازم ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته كد 1226-1225 رشته فوريت هاي پزشكي سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
اطلاعيه درخصوص تاريخ ، مكان و مدارك لازم ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته كد 1226-1225 رشته فوريت هاي پزشكي سال تحصيلي 98-97 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
1397/11/07
«اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص مدارك ثبت نام نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي » مقطع كارداني دانشكده پيراپزشكي آمل كد رشته 18588 «اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص مدارك ثبت نام نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي » مقطع كارداني دانشكده پيراپزشكي آمل كد رشته 18588
«اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص مدارك ثبت نام نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي » مقطع كارداني دانشكده پيراپزشكي آمل كد رشته 18588
1397/10/25
برگزاري آزمون ميان دوره پيش كارورزي ، علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي دي ماه 1397 برگزاري آزمون ميان دوره پيش كارورزي ، علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي دي ماه 1397
برگزاري آزمون ميان دوره پيش كارورزي ، علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي دي ماه 1397
1397/10/18
عناوين برنامه هاي آموزش مداوم در سه ماهه چهارم 1397 عناوين برنامه هاي آموزش مداوم در سه ماهه چهارم 1397
كنفرانس هاي برنامه هاي آموزش مداوم در سه ماهه چهارم 1397
1397/10/10
نشست دبيران و مديران ستاد شاهد وايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كلان منطقه (1) آمايشي كشور نشست دبيران و مديران ستاد شاهد وايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كلان منطقه (1) آمايشي كشور
نشست دبيران و مديران ستاد شاهد وايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كلان منطقه (1) آمايشي كشور
1397/09/27
معاونت آموزشي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal