مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
br ENGLISH
نشست دانشجويان شاهد وايثارگر دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري نشست دانشجويان شاهد وايثارگر دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري
نشست دانشجويان شاهد وايثارگر دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري
1397/08/01
ضمن عرض تبريك به كليه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون سراسري مقطع كارداني نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي دانشكده پيراپزشكي آمل، به اطلاع مي رساند كليه قبول شدگان مي بايست ضمن رعايت دقيق نكات ذيل با در دست داشتن مدارك مورد نياز در تاريخ هاي ذكر شده جهت مصاحبه به آدرس اعلام شده مراجعه نمايند. ضمن عرض تبريك به كليه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون سراسري مقطع كارداني نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي دانشكده پيراپزشكي آمل، به اطلاع مي رساند كليه قبول شدگان مي بايست ضمن رعايت دقيق نكات ذيل با در دست داشتن مدارك مورد نياز در تاريخ هاي ذكر شده جهت مصاحبه به آدرس اعلام شده مراجعه نمايند.
ضمن عرض تبريك به كليه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون سراسري مقطع كارداني نيمه متمركز رشته فوريت هاي پزشكي دانشكده پيراپزشكي آمل، به اطلاع مي رساند كليه قبول شدگان مي بايست ضمن رعايت دقيق نكات ذيل با در دست داشتن مدارك مورد نياز در تاريخ هاي ذكر شده جهت مصاحبه به آدرس اعلام شده مراجعه نمايند.
1397/07/25
گردهمايي مديران و دبيران ستاد شاهد ايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي كلان منطقه 1 آمايشي كشور در ساري برگزار شد گردهمايي مديران و دبيران ستاد شاهد ايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي كلان منطقه 1 آمايشي كشور در ساري برگزار شد
جلسه هم انديشي مديران و دبيران ستاد شاهد ايثارگر دانشگاههاي علوم پزشكي كلان منطقه 1 آمايشي كشور با حضور مدير كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و ...
1397/07/23
پيام تسليت معاون آموزشي دانشگاه پيام تسليت معاون آموزشي دانشگاه
پيام تسليت معاون آموزشي دانشگاه
1397/07/22
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان چهل و پنجمين دوره دستياري تخصصي                        رشته هاي روانپزشكي و بيماري هاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان چهل و پنجمين دوره دستياري تخصصي رشته هاي روانپزشكي و بيماري هاي زنان و زايمان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان چهل و پنجمين دوره دستياري تخصصي رشته هاي روانپزشكي و بيماري هاي زنان و زايمان
1397/07/04
درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته  در سال تحصيلي 98 – 97 درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته در سال تحصيلي 98 – 97
درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته در سال تحصيلي 98 – 97
1397/07/01
درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي و داروسازي در سال تحصيلي 98 – 97 درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي و داروسازي در سال تحصيلي 98 – 97
درخصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي (Ph.D.) و دكتري پژوهشي رشته هاي علوم پايه پزشكي و داروسازي در سال تحصيلي 98 – 97
1397/06/27
اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1397 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1397 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1397 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
1397/06/21
معاونت آموزشي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal