دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1398/11/12
نيمسال دوم
مدت آموزش:17 هفته
آغاز و پايان آموزش: شنبه مورخ12 / 11/ 98   لغايت پنج شنبه  مورخ22 / 3 / 99
 حذف و اضافه:دو هفته پس از شروع نيمسال
حذف اضطراري :تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي
 مدت و تاريخ برگزاري امتحانات:دو هفته ازشنبه مورخ 24 / 3 / 99
تعطيلات بين دو نيمسال:22 روز از 99/6/4
 
تعداد بازدید:
3657
Powered by DorsaPortal