شبکه بهداشت و درمان نور
۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
br ENGLISH
آموزشگاه بهورزي

نام و نام خانوادگی:محمد هادیزاده

  
عنوان پست:مدیر مرکز اموزش بهورزی
  
 
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد اموزش بهداشت
 
 
 
 
 
 
 
نام ونام خانوادگی:مریم ذکایی
 
 
عنوان پست:مربی بهداشت محیط و حرفه ای
 
 
مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط
 
 
 
 

نام ونام خانوادگی:طاهره درویش
 
 
عنوان پست:مربی بهداشت خانواده
 
 
مدرک تحصیلی:کارشناس
مامایی
 
 

نام و نام خانوادگی:زینب علیزاده
 
عنوان پست:مربی بیماریها
 
  
مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی
 
 
 
1392/06/05
Powered by DorsaPortal