مرکز تحقیقات ارتوپدی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
سمينار بازسازس استخوان و نسج نرم در ارتوپدي

سمينار بازسازي استخوان و نسج نرم درارتوپدي

برگزار كننده :  مركز تحقيقات ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با همكاري انجمن جراحان ارتوپدي شاخه مازندران و انجمن جراحان دست ايران- ساري هتل سالار دره- 22/4/1396    ساعت 8صبح   

دبير علمي: دكتر مهران رضوي پور

تخصص سخنران

سخنران

عنوان سخنراني

ساعت

   قسمت اول :  بازسازي استخوان در آسيبهاي شديد اندام       هيئت رئيسه: دكتر لاهيجي ، دكتر كريمي نسب ، دكتر روحي

تلاوت قران كريم و افتتاحيه

15/8-8

ارتوپد - دانشگاه علوم پزشكي بابل

دكتر جان محمدي

اصول اداره آسيبهاي پيچيده دستگاه عضلاني استخواني

30/8-15/8

ارتوپد - دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دكتر محمودي

حفظ اندام يا آمپوتاسيون

45/8-30/8

ارتوپد - دانشگاه علوم پزشكي بابل

دكتر گنجي

اصول دبريد مان و تثبيت استخوان در اندام له شده

00/9-45/8

ارتوپد- جراح دست ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز

دكتر ضيائي

انديكاسيون ها و تكنيك گرفت استخوان نان واسكولر

15/9-00/9

ارتوپد- جراح دست ،دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر كامراني

انديكاسيون ها و تكنيك گرفت استخوان با پايه عروقي

30/9-15/9

ارتوپد- فلو شيپ اسپاين ،دانشگاه علوم پزشكي بابل

دكتر فلسفي

انديكاسيون و تكنيك ديستركشن استئوژنز

45/9-30/9  

ارتوپد - دانشگاه علوم پزشكي بابل

دكتر بهرامي

با عفونت گرافت و استخوان چه كنيم

10-45/9

 

 

استراحت و پذيرايي

30/10-10

قسمت دوم : بازسازي نسج نرم در آسيبهاي شديد اندام         هيئت رئيسه : دكتر فروتن ، دكتر كامراني ، دكتر جوكار

ارتوپد  جراح دست - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دكتر لاهيجي

انواع گرفت پوستي، انديكاسيون ،تكنيك

45/10-30/10

ارتوپد جراح دست - دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دكتر اخوت پور

طبقه بندي انواع فلپ ها و انديكاسيونهاي آن

00/11-45/10

جراح تر ميمي و پلاستيك - دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دكترقلي زاده پاشا

فلپ آزاد به روش ALT

15/11-00/11

جراح ترميمي دست وميكرو سرجري- دانشگاه  علوم پزشكي ايران

دكتر فروتن

اداره ديفكت هاي پاشنه و پشت پا

30/11-15/11

جراح ترميمي و پلاستيك -دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دكتر حسامي

اداره ديفكت هاي ساق و زانو

45/11-30/11

جراح ترميمي دست وميكرو سرجري- دانشگاه علوم توانبخشي و بيمارستان ميلاد

دكتر لايقي

اداره ديفيكت هاي دست و ساعد

12-45/11

ارتوپد جراح دست - دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دكتر رضوي پور

اداره ديفكت هاي آرنج و بازو

15/12-00/12

گرداننده : دكتر رضوي پور

اعضاء :دكتر كريمي نسب ، دكتر فروتن، دكتر كامراني، دكتر لاهيجي، دكتر لايقي،دكتر شايسته آذر

پانل : معرفي بيمار و بحث آزاد

15/13-15/12

 

اختتاميه وناهار

00/14-15/13 

تاریخ به روز رسانی: 1397/03/24
تعداد بازدید: 463
Powered by DorsaPortal