حوزه ریاست
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1390/04/18 تعداد بازدید: 139
بیستمین نشست روءسای اورژانس کشورباحضور مسئولین مرکزمدیریت وحوادث استان مازندران
بیستمین نشست روءسای اورژانس کشورباحضور مسئولین مرکزمدیریت وحوادث استان مازندران بمدت 3روزدرکرمانشاه برگزارگردید.
 
 

در بیستمین  نشست روءسای اورژانس کشور دکترهوشنگ اکبری ودکترفرهادمصدری ازدانشگاه علوم پزشکی مازندران  حضورداشتند.

دراین همایش 3روزه که از 14تیرماه تا 16تیردرمجتمع فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزارگردیدارائه گزارش عملکرد مراکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی  استانها  بهمراه  تجارب  عملی موفق هرمرکزوطرح پیشنهادات جهت ارتقاءکیفی خدمات اورژانس ازجمله برنامه های  مهم این همایش بوده است .

بیستمین  نشست روءسای اورژانس کشورباحضور مسئولین مرکزمدیریت وحوادث استان مازندران
Powered by DorsaPortal