حوزه ریاست
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1390/06/01 تعداد بازدید: 24
نگاهی به 48ساعت فعالیت اورژانس 115آخرهفته سپری شده در دانشگاههای قطب شمال کشور
در48ساعت آخرهفته گذشته 1087ماموریت اورژانس 115دراستانهای مازندران، گیلان،سمنان وشاهرودانجام گردید.
 

کل ماموریت انجام شده :  1087مورد

 ماموریتهای غیر تصادفی : 748 مورد         ماموریتهای  تصادفی : 339 مورد    

 گیلان درهردوبخش ماموریتهای غیرتصادفی وتصادفی بیشترین آماررابه خود اختصاص داد :

  ماموریتهای غیرتصادفی :  246 ماموریت              تصادفی : 115 ماموریت

  بیشترین آمارماموریتهای تصادفی مربوط به گیلان  با 74 ماموریت بوده است .

 پرماموریت ترین  : گیلان  با 361 ماموریت انجام شده توسط اورژانس 115

 کم ماموریت ترین  : شاهرود وبابل  با 53 ماموریت انجام شده توسط اورژانس 115

 میانگین زمانی ماموریتهای شهری از 4دقیقه تا 6و38صدم ثانیه ثبت شده است

 میانگین زمانی ماموریتهای جاده ای  از 6   تا  11دقیقه ثبت شده است

 کمترین میانگین زمانی ماموریتهای شهری :  بابل  وشاهرود با 4دقیقه

کمترین میانگین زمانی ماموریتهای جاده ای  :  مازندران  با 6دقیقه و38صدم ثانیه

 

نگاهی به  48ساعت فعالیت اورژانس 115آخرهفته سپری شده در  دانشگاههای قطب شمال کشور
Powered by DorsaPortal