بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1394/08/26 تعداد بازدید: 41
حضور ارزيابان پايش تخصصي در حوزه تحول اداري در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
در خصوص تكريم ارباب رجوع و بهبود روش ها و فرآيندها

مركز روانپزشكي و سوختگي زارع در مورخه 25 آبان سال جاري ميزبان ارزيابان پايش تخصصي در حوزه تحول اداري در خصوص تكريم ارباب رجوع و بهبود روش ها و فرآيندها بود.
مهندس گوران و مهندس پازوكي با حضور در دفتر كنترل بهبود كيفيت و همچنين بازديد از بخش هاي مختلف مركز به پايش در اين خصوص پرداختند .
روابط عمومي 
مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
 
 
حضور ارزيابان پايش تخصصي در حوزه تحول اداري در مركز روانپزشكي و سوختگي زارع
Powered by DorsaPortal