مركز تحقيقات تالاسمی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
صورتجلسه مركز تحقيقات تالاسمي- شهريور97 صورتجلسه مركز تحقيقات تالاسمي- شهريور97
جلسه مركز تحقيقات تالاسمي در تاريخ 97/6/4 با حضور اعضاي محترم هيات علمي برگزار گرديد .
1397/07/07
صورتجلسه مركز تحقيقات تالاسمي- مهر ماه 97 صورتجلسه مركز تحقيقات تالاسمي- مهر ماه 97
جلسه مركز تحقيقات تالاسمي در تاريخ 97/7/1 با حضور اعضاي محترم هيات علمي در مركز تحقيقات تالاسمي واقع در بيمارستان بوعلي برگزار گرديد.
1397/07/07
همايش مصرف هيدروكسي اوره در بيماران بتا تالاسمي ماژور - 20 سال تجربه باليني همايش مصرف هيدروكسي اوره در بيماران بتا تالاسمي ماژور - 20 سال تجربه باليني
همايش مصرف هيدروكسي اوره در بيماران بتا تالاسمي ماژور - 20 سال تجربه باليني، در مهر ماه سال جاري توسط مركز تحقيقات تالاسمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران واقع در بيمارستان بوعلي سينا ساري برگزار خواهد گرديد.
1397/05/27
صورتجلسه مركز تحقيقات تالاسمي- مرداد 97 صورتجلسه مركز تحقيقات تالاسمي- مرداد 97
جلسه مركز تحقيقات تالاسمي مورخ 97/5/7 راس ساعت 12 با حضور اعضاي محترم هيات علمي در مركز تحقيقات تالاسمي واقع در بيمارستان بوعلي سينا برگزار گرديد
1397/05/20
صورتجلسه مركز تحقيقات تالاسمي- تير ماه 97 صورتجلسه مركز تحقيقات تالاسمي- تير ماه 97
جلسه مركز تحقيقات تالاسمي مورخ 97/4/10 راس ساعت 12با حضور اعضاي محترم هيات علمي مركزبرگزار گرديد.
1397/05/06
مركز تحقيقات تالاسمي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal