۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير
1398/04/12
آگهي مناقصه عمومي 64/14/4 تكميل طبقه اول ساختمان پزشكان بيمارستان قائم كلاردشت

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در نظر دارد نسبت به تكميل طبقه اول ساختمان پزشكان بيمارستان قائم كلاردشت طبق اسناد، مدارك و مشخصات فني موجود در اسناد مناقصه اقدام نمايد.

از متقاضياني كه آمادگي شركت در مناقصه را دارند دعوت بعمل مي­آيد جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهاد طبق برنامه زمان­بندي ذيل اقدام و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم را تهيه و در زمان مقرر اقدام نمايند.

v     مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران

v     موضوع مناقصه : تكميل طبقه اول ساختمان پزشكان بيمارستان قائم كلاردشت

v     برآورد  پروژه : بر اساس فهرست بهاي سال 98 :  279/486/451/4 ريال

v       مدت اجراي پروژه : 4 ماه از زمان تحويل كارگاه

v     محل اجرا : شهرستان كلاردشت محوطه بيمارستان قائم.

v     محل تامين اعتبار : از محل طرح تحول سلامت (بيمه پروژه غير عمراني مي باشد)

v     روش عقد قرارداد : به صورت فهرستي بر اساس فهرست بهاي سال 98 (شاخص تعديل سه ماهه اول سال 98 ).

v     ميزان پيش پرداخت :  20 % مبلغ پيمان مطابق بخشنامه شماره 123402 مورخه 22/09/94 .

v     مهلت دريافت اسناد مناقصه : پايان وقت اداري مورخه  17/04/98 

v     محل دريافت اسناد مناقصه :  ساري - ميدان امام سه راه جويبار ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران طبقه اول مديريت منابع فيزيكي

v     مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 000/000/225ريال

v     مهلت تحويل پاكت هاي مناقصه : تا ساعت 14 روز يكشنبه 30/04/98

v     محل تحويل پاكت هاي مناقصه : ساري - ميدان امام سه راه جويبار ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران طبقه 4 مديريت حراست دانشگاه

v     زمان بازگشايي : ساعت 9:00 صبح دوشنبه 31/04/98 در محل دفتر معاونت توسعه دانشگاه.

v     شماره تلفن : 33044230-011 آماده پاسخگويي به سوالات مربوط به مناقصه مي باشد .

تعداد بازدید:
2241
  
تغییر سایز متن
تغییر رنگ
Powered by DorsaPortal