۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
1398/06/16
آگـهي آزمون استخدامي قراردادي دانشگاه علوم پزشكي مـازنــدران شهريور 1398
آگهي جذب نيروي قراردادي سطح استان اين دانشگاه، درنظر دارد  به استناد مجوزهاي شماره 9930/209/د مورخ 1396/12/14  و شماره 1579/209/د مورخ 1398/03/07 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوعه جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز در واحدهاي تحت پوشش در مشاغل ذيل به تعداد 251 نفر از افراد واجد شرايط را برابر مفاد آگهي مذكور به صورت قراردادي از طريق برگزاري امتحان كتبي(عمومي و تخصصي) و انجام مصاحبه براي تمامي مشاغل به استثناء پزشك متخصص و منشي بخش برابر شرايط و ضوابط ذيل بكارگيري نمايد.
 
 
تعداد بازدید:
26856
  
تغییر سایز متن
تغییر رنگ
Powered by DorsaPortal