پرچم
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۲ تير
تغییر سایز متن
-
+
انتخاب رنگ
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
1398/04/12
آگهي مناقصه عمومي 63/14/4 احداث ساختمان پزشكان بيمارستان شهداي زيراب به زير بناي 270 متر مربع

دانشگاه علوم پزشكي و خدما)ت بهداشتي درماني مازندران در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان پزشكان بيمارستان شهداي زيراب به زير بناي  270 متر مربع طبق اسناد، مدارك و مشخصات فني موجود در اسناد مناقصه اقدام نمايد.

از متقاضياني كه آمادگي شركت در مناقصه را دارند دعوت بعمل مي­آيد جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهاد طبق برنامه زمان­بندي ذيل اقدام و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك لازم را تهيه و در زمان مقرر اقدام نمايند.

 

v     مناقصه گزار : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مازندران

v     موضوع مناقصه : احداث ساختمان پزشكان بيمارستان شهداي زيراب به زير بناي  270 متر مربع

v      برآورد اجراي پروژه : بر اساس فهرست بهاي  سال 98 :  329/029/721/6 ريال

v     مدت اجراي پروژه : 6 ماه از زمان تحويل زمين

v     محل تامين اعتبار : اعتبارات طرح تحول سلامت(بيمه پروژه غير عمراني مي باشد).

v     روش عقد قرارداد : بر اساس بخشنامه قرارداد سرجمع شماره1299188/96مورخه 04/05/96

v     ميزان پيش پرداخت :  20 % مبلغ پيمان مطابق بخشنامه شماره 123402 مورخه 22/09/94 .

v     مهلت دريافت اسناد مناقصه : پايان وقت اداري مورخه  17/04/98 

v     محل دريافت اسناد مناقصه :  ساري - ميدان امام سه راه جويبار ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران طبقه اول مديريت منابع فيزيكي

v     مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 000/000/340 ريال

v     مهلت تحويل پاكت هاي مناقصه : تا ساعت 14 روز يكشنبه 30/04/98

v     محل تحويل پاكت هاي مناقصه : ساري - ميدان امام سه راه جويبار ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران طبقه 4 مديريت حراست دانشگاه

v     زمان بازگشايي : ساعت 10 صبح دوشنبه 31/04/98 در محل دفتر معاونت توسعه دانشگاه

v     شماره تلفن : 33044230-011 آماده پاسخگويي به سوالات مربوط به مناقصه مي باشد .

تعداد بازدید:
1740
ساري ، ميدان امام (ره) سه راه جويبار ، ابتداي بزرگراه ولي عصر (عج) ، دانشگاه علوم پزشكي مازندران
| Copyright © 2015 Mazums.ac.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal