مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
اولويت هاي پژوهشي
 

اولويت هاي پژوهشي گروه روان پزشكي

 

 •   بهداشت روان كودكان با تاكيد بر school based mental health 
 •  اعتياد

 • ايدز

 • جنبه هاي روان پزشكي بيماري هاي جسمي

 • اختلالات افسردگي و اضطرابي

 •  استرس و راهبردهاي مقابله

 •  رابطه استرس و اختلالات روان فيزيولوژيايي

 •  نقش اعتقادات و باورهاي مذهبي بر سبك زندگي و منابع كنترل

 •  استرس شغلي در حوزه هاي پزشكي

 •  اعتياد اينترنتي

 •  وضعيت ميزان شيوع اختلالات رواني

 •  زمينه روان شناسي سلامت و اختلالات جسماني

 •  سايكومتري

 •  سايكوژنتيك
1394/03/20
Powered by DorsaPortal