مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ شنبه ۲۱ فروردين
br ENGLISH
1390

ليست طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال 1390

       1 .    بررسي نگرش و عملكرد پزشكان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مورد روان پزشكي رابط-مشاور در سال 1390 (دكتر مهران ضرغامي پايان نامه دكتراي عمومي دكتر فاطمه اميريان )

        2 .      بررسي خشونت عليه پرستاران در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال 1390(دكتر محمد خادملو پايان نامه دكتراي عمومي دكتر حامد قلي زاده )

        3.     بررسي آگاهي ونگرش دانشجويان سال آخر پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي مازندران و بابل  در مورد بستري اجباري بيماران رواني و قوانين آن در سال 1390(دكتر غلامرضا ناطقي پايان نامه دكتراي عمومي دكتر سعيد يوسفي )

       4 .     رابطه متغيرهاي شخصيتي با اضطراب اينترنتي دانشجويان دانشگاههاي آزاد واحد ساري و علوم پزشكي مازندران ( دكتر فاطمه شيخ مونسي طرح تحقيقاتي )

         5 .     مدت اقامت بيماران روان پزشكي در بخش فوريتهاي روان پزشكي بيمارستان زارع ساري در سال 1390 ( دكتر مهران ضرغامي طرح تحقيقاتي )

         6 .      نقش پيش بين هوش معنوي در رضايت شغلي و زنا شويي پرستاران متاهل بيمارستانهاي دولتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران سال 1391(دكتر سيد حمزه حسيني طرح تحقيقاتي)

          7.     بررسي مقايسه اي اختلالات روانپزشكي در بيماران وابسته به آمفتامين و افراد غيروابسته در بخش هاي روان پزشكي و ترك اعتياد بيمارستان زارع ساري در سال 91-1390 (دكتر سيد محمد موسوي پايان نامه دكتراي عمومي دكتر نسيم قلي زاده )

           8.     بررسي مصرف مواد در بيماران بستري شده در بخش فوريت هاي روان پزشكي بيمارستان زارع ساري در سال 1390( دكتر مهران ضرغامي پايان نامه دكتراي عمومي دكتر علي خوش برش )

           9.      بررسي اثر آموزش بهداشت خواب و تن آرامي و حل مساله بر كيفيت خواب دانشجويان پزشكي ( دكتر سيد حمزه حسيني پايان نامه دكتراي عمومي دكتر راضيه يعقوبي )

          10.   ارزيابي اثر ضدافسردگي پودر ريزوم زنجبيل (زينتوما) در بيماران مبتلا به ديابت شيرين نوع 2 ( دكتر مهران ضرغامي پايان نامه دكتراي عمومي سوزان اسدپور )

        11 .   فراواني اختلالات عملكرد جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت بيمارستان امام خميني (ره) ساري و مركز تخصصي و فوق تخصصي طوبي ساري در سال 1390 (دكتر فروزان الياسي پايان نامه دكتراي عمومي دكتر هدي تصفيه )

         12   .  بررسي ميزان فرسودگي شغلي در دستيار هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1390( دكتر فاطمه شيخ مونسي پايان نامه دكتراي عمومي دكتر فاطمه خاني)

         13  . مقايسه وضعيت سلامت رواني افراد در معرض آلودگي صوتي با افراد مناطق غير آلوده شهر ساري (دكتر عباس مسعودزاده پايان نامه دكتراي عمومي دكتر مائده گوران )

        14 .  بررسي فراواني اختلالات روان پزشكي در اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام خميني شهرستان ساري در سال 1391 (دكتر فروزان الياسي پايان نامه دكتراي تخصصي دكتر وحيد فكورنيا )

        15 .  كاربردداده هاي EEG بعنوان شاخص پيش بيني اثربخشي كلوزاپين دردرمان بيماران مبتلا به اسكيزوفرني مقاوم به درمان ( دكتر عباس مسعودزاده پايان نامه دكتراي تخصصي دكتر ساناز صالح پور)

        16  .  بررسي اثر اضافه كردن بوسپيرون به داروهاي ضد روان پريشي تيپيك بر علائم مثبت و منفي  بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا(يك مطالعه تصادفي دو سو بي خبر با كنترل دارو نما) ( دكتر فاطمه شيخ مونسي پايان نامه دكتراي تخصصي دكتر سيده فاطمه بهاري ساروي )

         17 . مقايسه اثر درماني  40mgعصاره هيدروالكليك زعفران به همراه فلوكستين در برابر80mg  عصاره زعفران و فلوكستين در بيماران  سرپائي مبتلا به افسردگي اساسي خفيف تا متوسط( دكتر سيد محمد موسوي- پايان نامه دكتراي تخصصي دكتر مژگان اميني )

 

 

 

1394/07/05
Powered by DorsaPortal