شبکه بهداشت و درمان سوادکوه
۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
br ENGLISH
واحد نظارت بر دارو
كارشناس مسئول نظارت برامور دارويي ومواد مخدر: دكتر فروغ السادات موسوي
 

كارشناس امور دارويي : علي يوسفي
 
اهم وظايف كارشناس نظارت برامور دارويي ومواد مخدر
 
  • پايش از داروخانه هاي تحت پوشش شبكه
  • آموزش و اطلاع رساني جهت ارتقاء سطح آگاهي عموم جامعه در حوزه مسائل دارويي
  • تلاش در جهت ارتقاء آگاهي و عملكردمسئولين فني داروخانه ها
  • دريافت و بررسي مدارك لازم جهت صدورپروانه هاي تأسيس، راه اندازي و مسئول فني داروخانه
  • رسيدگي به شكايات واصله
  • شركت در جلسات و كميسيونهاي مرتبط وارائه نظرات مشاوره اي و تخصصي
  • نظارت بر تأمين، تدارك و نگهداري داروهاي مورد نياز شبكه و مراكز تحت نظر و هماهنگي با پزشكان محترم مراكز در اين راستا
1395/11/12
Powered by DorsaPortal