شبکه بهداشت و درمان سوادکوه
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
br ENGLISH
واحد اداره عمومي مركز بهداشت

رياست امور اداري

 رئيس اداره امور عمومي مركز بهداشت : سيدهاشم حسيني سرخكلائي

 شرح وظايف رئيس اداره امور عمومي

 

1- كارشناسي و نظارت برتكميل  پرونده استخدامي افراد جديد الا ستخدام و برقراري حقوق و مزاياي مشاغل مختلف با رعايت ضوابط و قوانين موجود.

2-نظارت بر اجراي صحيح مقررات و مصوبه هاي مجلس و هيات دولت

3- نظارت بر صدور احكام حقوقي ،دستمزد ،پاداش،فوق العاده ها و ماموريت ها و مرخصي ها ،اعطاي گروهها و مزاياي قانوني از بدو استخدام تا پايان خدمات دولتي.

4- ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و وبهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي

5- تهيه گزارش تخلف هاي اداري كاركنان در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصلاح

6- تجزيه و تحليلي اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات اداري و استخدامي.

7- مطالعه قوانيني و مقررات استخدامي و اظهار نظر درباره نحوه اجراي قوانيني مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن

8- كارشناسي و نظارت بر انجام امور مربوط به قرار دادها ، تعاون و بيمه و رفاه  ،بازنشستگي ،ارزشيابي‌، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تشكيلات .

9- برنامه ريزي و نظارت بر انجام امور مالي ، خدمات ، نقليه

10- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري .

11- رسيدگي و پاسخ درخواستهاي مختلف كاركنان و پيش بيني احتياجات پرسنل

12- انجام ساير امور مربوط در زمينه  شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق

1398/08/28
Powered by DorsaPortal