مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
br ENGLISH
اعضاي شوراي عالي مركز

      اعضاي شوراي عالي مركز
 

1 - رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2 - معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

3 - معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

4 - رئيس دانشكده پزشكي ساري

5 - رئيس مركز
6 - پنج نفر از اعضاي هيأت علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز
1396/01/28
Powered by DorsaPortal