مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
1391

1-     مقايسه اختلالات رواني ،  سلامت جسماني و صميميت در ازدواج همسران مردان سوء مصرف كننده مواد با گروه گواه  با توجه به نقش تعديل كننده حمايت اجتماعي در مراكز درمان MMT  تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي مازندران  (1391)

2-    رابطه ي بين سبكهاي دلبستگي با  همدلي در دانشجويان پزشكي ودستياران تخصصي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1391

3-    بررسي وضعيت مهارت هاي ارتباطي كاركنان بيمارستان روان پزشكي و سوختگي زارع ساري در سال 1391

4-    بررسي تاثير درمان اضطراب والدين بر  كنترل آسم كودكان 15-5 سال

5-    پيگيري يك ساله بيماران بسترئ در  بيمارستان زارع ساري با تشخيص اولين نوبت سايكوز طي سال هاي 1391 تا 1392

6-    بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج درسال 1391

7-    بررسي باورهاي غير منطقي و ارتباط آن با بهزيستي عمومي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، ساري 1392

8-    مطالعه مقايسه اي تعيين اختلالات روانپزشكي محور I و II در اقدام كنندگان به خودكشي، به روش خودسوزي و مسموميت با دارو

9-    بررسي انگيزه ها و دلايل افراد اقدام كننده به خودكشي به روش خودسوزي يك مطالعه كيفي

10-  A follow-up study of postpartum depression: recurrent maternal depressive symptoms after three years

11-  Maternal depression and risk of child developmental disabilities in a follow-up study among women attending Mazandaran Primary Health Centers, 2012-2013

12- بررسي تاثيردو پروتوكل نوروفيدبك " تقويت امواج بتا " و" سركوب نسبت آلفاي پايين به آلفاي بالا "بر عملكردحافظه: يك مطالعه تصادفي شده سه  سو بي خبر با كنترل درمان نما (شبه درمان)

13- مقايسه اثر بخشي شربت متادون با تنتور اپيوم در كنترل علايم حاد محروميت از ترياك

14- بررسي اعتماد بنفس ورزشكاران نخبه پسر و دختر رشته هاي رزمي و بدمينتون و مقايسه ان با گروه شاهد در   استان مازندران

15- بررسي الگوي توارث با رسم شجرنامه در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري

16- مقايسه اثرات درماني ريسپريدون،آريپيپرازول و كوئتياپين در درمان فاز حاد روانپريشي

17- مقايسه اثر هالوپريدول خوراكي و تزريقي در بيماران مبتلا به سايكوز بستري در اورژانس روانپزشكي بيمارستان زارع ساري در سال 1391

18- ارزيابي نقش ويتامين  D بر پاسخ درماني بيماران اسكيزوفرني بستري در بيمارستان زارع ساري

19- رابطه بين مهارت‌هاي ارتباطي با فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي درماني شهر ساري

20- بررسي رابطه تعلل(تاخير) درترك اعتيادوخودكارآمدي وعوامل مرتبط درمعتادان تزريقي مراجعه كننده به مركزMMTمركزبهداشت شهرستان ساري

21- بررسي نقش پيش بين متغير هاي روان شناختي  و  متغيرهاي شخصيتي (روان رنجور خويي و وجدانيت) با اهمال كاري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران


 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal