شبکه بهداشت و درمان نوشهر
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير
br ENGLISH
مركز كوهستاني دوآب

 حمید قربانیان قادیکلائی
 
 سمت: رئیس امور اداری                                               
     
 1. شرح وظائف
 2.          كارشناسي و نظارت بر تكميل پرونده استخدامي افراد جديدالاستخدام و برقراري حقوق و مزاياي مشاغل مختلف با رعايت ضوابط و قوانين موجود

     نظارت بر اجراي صحيح مقررات و مصوبه هاي مجلس و هيأت دولت

   نظارت بر صدور احكام حقوقي، دستمزد، پاداش، فوق العاده ها، مأموريت ها، مرخصي ها، اعطاي رتبه و طبقه و مزاياي قانوني از بدو استخدام تا پايان خدمات دولتي

     ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي

      تهيه گزارش تخلف هاي اداري كاركنان و در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصلاح

      تجزيه و تحليل اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات اداري و استخدامي

   مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانين مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن

    كارشناسي و نظارت بر انجام امور مربوط به قراردادها، تعاون، بيمه، رفاه، بازنشستگي، ارزشيابي، آموزش، طبقه بندي مشاغل و تشكيلات

    اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

   رسيدگي و پاسخ به درخواست هاي مختلف كاركنان و پيش بيني احتياجات پرسنل

       انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
 
 
  اژدر محققی پیله رود 
 
سمت: مسئول کارگزینی                      
 
   شرح وظائف 
 
       تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مأموریت آموزشی ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نظارت بر انجام صحيح آن
 1.         رسیدگی به پیشنهادات و تقاضا های واصله مربوط به تبدیل وضع استخدامی ، ترفيع و تعيين و برقراري حقوق و مزاياي پرسنلي
 2.            برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 3.            اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیرلازم بمنظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 4.            معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر (مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان_ نیروهای جدید الاستخدام _ پیام آوران بهداشت_تعهدات انجام       خدمت ضریب کا و ....... )
 5.             انجام امور رفاهي، بيمه، تعاون، بازنشستگي، ارزشيابي كاركنان، آموزش و طبقه بندي مشاغل و نظارت بر انجام صحيح آن
 6.            ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي
 7.            پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجا ت
 8.            مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانين مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن
 9.            اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جار
 10.            تهيه گزارش هاي لازم
 11. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1394/07/07
Powered by DorsaPortal