بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
معرفي مركز
  معرفي كلي بيمارستان :

بيمارستان ثامن الائمه در كمربندي شرقي شهرستان گلوگاه واقع شده و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مالكيت دولتي و فعاليت درماني مي باشد. مساحت كل بيمارستان 6000 متر مربع و زير بناي ساخته شده بيمارستان 1800 متر مربع مي باشد. اين بيمارستان با بيمه هاي خدمات درماني، تأمين اجتماعي، نيروهاي مسلح، كميته امداد، بانك سپه، صدا و سيما، شركت نفت، بيمه ايران و بيمه آتيه سازان حافظ طرف قرارداد مي باشد. بيمارستان ثامن الائمه شهرستان گلوگاه در شهريور 87 طبق مصوبه وزارت بهداشت با 32 تخت افتتاح گرديد كه در حال حاضر 32 تخت فعال دارد و شامل 5 بخش عمومي (زنان ، جراحي، داخلي، اطفال،مردان) و 2 اتاق عمل فعال، اورژانس،دياليز، زايشگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، انبار دارويي و داروخانه سرپايي مي باشد. لازم به ذكر است بيمارستان داراي مسئول فني آزمايشگاه بصورت همه روزه مي باشد. تجهيزاتي از قبيل مانيتورينگ، پالس اكسي متري، ونتيلاتور ، دستگاه الكتروشوك، اتوآنالايزر، NST و ... در واحدهاي بيمارستان با حمايت دانشگاه علوم پزشكي مازندران وجود دارد.