بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
تجهيزات پزشكي
 
 
مسئول تجهيزات پزشكي : خانم آزاده قرباني
 مدرك تحصيلي : كارشناس مهندسي پزشكي
 

شرح وظايف واحد تجهيزات پزشكي :

1. سرپرستي و نظارت بر كار گروههاي تعميرات تجهيزات پزشكي و كارگاههاي مربوطه
2. 
رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي دستگاهها
3. 
جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه نگهداري، تعميرات و تهيه لوازم ماشي نآلات و دستگاههاي پزشكي
4. 
نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي براساس استانداردهاي تعيين شده
5. 
آموزش چگونگي تعميرات و نگهداري لوازم و ماشين آلات پزشكي به تكنسينهاي تعميرات تجهيزات پزشكي
6. 
تعقيب و پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي
7. 
انجام تحقيقات نظري و عملي پيرامون بهبود كيفيت توليد و نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي
8. 
نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب آنها
9. 
نظارت در بررسي پيشنهادهاي ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسايل و لوازم دستگاههاي پزشكي
10. 
تهيه طرحهاي تجهيزاتي بيمارستان
11. 
نظارت در انجام تحقيقات و آزمايشهاي لازم در زمينه ساخت و تعميرات تجهيزات پزشكي و استاندارد كردن آنها
12. 
نظارت در تهيه پيش نويس استانداردها
13. 
تهيه دستورالعمل و آموزش به كاركنان واحدها درخصوص نحوه كار با دستگاهها
14. 
نظارت بر نحوه انجام كاليبراسيون دستگاهها
15. 
انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

1397/09/20
Powered by DorsaPortal