بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
مقررات پذيرش بيمار
 

                                                           مقررات پذيرش بيمار:

 
 

·         بيمارستان موظف است براي ارائه بهترين خدمات با توجه به وضعيت بيماران با هدف حفظ ايمني و ارتقا رضايتمندي مددجويان در هر ساعت ساعت شبانه روز اقدام نمايد.

·         پرستار ترياژ تمامي بيماران مراجعه كننده را اولويت بندي نموده و به سمت اتاق پزشك راهنمايي مي كند.

·         بيماران بعد از ويزيت پزشك در صورت بستري شدن جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش راهنمايي مي شوند.

·         مسئول پذيرش بيماران را بدون هيچ قيد و شرطي پذيرش مي نمايد و در صورت نداشتن فرم ارجاع بابت كاهش فرانشيز به آنها تاكيد مي نمايد.

·         مسئول پذيرش دفترچه بيمار را در خصوص تاريخ اعتبار و دفترچه غير چك مي نمايد.

·         كپي صفحه اول دفترچه بيمار و نسخه بستري در پرونده بيمار توسط مسئول پذيرش گذاشته مي شود.

·         بيماران فاقد دفترچه بيمه به مددكار بيمارستان ارجاع داده مي شوند.

 
 
 
 
 
 
1394/07/07
Powered by DorsaPortal