بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
منشور حقوق بيمار

منشور حقوق بيمار در ايران :

 

محور اول : دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .

محور دوم : اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد .

محور سوم : حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود .

محور چهارم : ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد .

محور پنجم : دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است .

 
 
 
 
 
 
1394/07/07
Powered by DorsaPortal