بيمارستان ثامن الائمه (ع) گلوگاه
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
بيانيه رسالت بيمارستان

 
بيانيه رسالت (Mission)

 

بيمارستان ثامن الائمه گلوگاه در راستاي سياست هاي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران با رويكرد عدالت محوري و مشتري مداري در جهت ارتقاء كمي و كيفي خدمات سلامت باتكيه بر الطاف الهي و سرمايه هاي ارزشمند منابع انساني و از طريق برنامه ريزي و توانمند سازي و آموزش پرسنل براساس استاندارد هاي اعتبار بخشي اقدام مي نمايد.

 

بيانيه دورنما(Vission)


  از آنجا كه به آينده مي نگريم معتقديم كه بيمارستان ثامن الائمه گلوگاه در راستاي چشم انداز برنامه 1404 مي تواند با بكارگيري راه حل    هاي ابتكاري و بي نقص و منطقي و فراهم آوردن محيط امن و آرام براي ابتكار و خلاقيت و بروز شايستگي هاي كاركنان به عنوان يكي از برترين بيمارستان هاي مجري برنامه هاي بهبود كيفيت و ايمني بيمار معرفي مي گردد. همچنين توجه و تاكيد ما به كيفيت خدمات و مشتري بوده و هست و ارتقاء مستمر فرآيندها را سرلوحه تمام برنامه هاي خود قرارداده و مي دهيم تا ارائه اهنده يك مدل موفق از مديريت بيمارستاني باشيم.  

 

ارزش(value )

 

كسب رضايت خالق هستي با:

1-اعتقاد به اصل ولايت فقيه

2-تعميم عدالت محوري و ارج نهادن به جايگاه والاي انساني

3-تامين رضايت مشتريان داخلي و خارجي

4-تكريم ارباب رجوع

5-رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي

6-ارائه خدمات مشتري پسند از نظر(كيفيت، شفافيت،صداقت،صحت)

7-تحقق ايمني بيماران و كاركنان

 

1394/07/07
Powered by DorsaPortal