بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
br ENGLISH
آئين نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملها

* سازمانها و موسسات طرف قرار داد با بيمارستان رازي:

- سازمان تامين اجتماعي ،سازمان بيمه خدمات درماني

سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، خدمات درماني نيروهاي مسلح

- بانكهاي ملت، تجارت، شركت ذوب آهن بازنشستگي قائم شهر ، بهداري شركت نفت ، اداره كل امور زندانها

- بنياد شهيد و امور ايثارگران ، بيمه ايران ، بيمه دانا

 

*نحوه بستري بيماران در بيمارستان:

- بيماران غير اورژانس و بستري شده توسط پزشك:

بيماراني كه به صورت غيراورژانسي و توسط پزشكان جهت بستري در يكي از بخشهاي بيمارستان معرفي مي گردند، بايد با در دست داشتن دفترچه بيمه معتبر و يا كارت بيمه روستايي يا دستور بستري به واحد پذيرش بيمارستان مراجعه نمايند تا با ارائه اطلاعات و مدارك لازم  تشكيل پرونده داده و بستري شوند. بيماراني كه بصورت اورژانسي و حياتي بستري مي شوند نياز به پرداخت پيش پرداخت ندارند.

-مدارك مورد نياز بيمارانيكه تحت پوشش سازمانهاي بيمه گر هستند :

1- اصل دفترچه بيمه بيمار و دو برگ كپي از صفحه اول آن (دستور بستري پزشك)

2-براي كودكان زير دو سال كه دفترچه عكسدار ندارد بايد دو برگ كپي از صفحه اول دفترچه فرد بيمه كننده (پدر يا مادر) لازم است .

3-كارت بيمه كميته امداد امام خميني (ره) و معرفي نامه از اين نهاد براي بيماران بيمه كميته امداد امام خميني(ره)

4-فرم ارجاع براي بيمه شدگان بيمه روستايي

***به همراه داشتن آزمايشات و سونوگرافي هايي كه خانمهاي باردار در طي دوران بارداري انجام داده اند جهت بستري در بخش زنان ضروري است.

***استفاده از دفترچه بيمه اشخاص ديگر غيرقانوني و ممنوع بوده و با فرد خاطي برخورد قانوني بعمل خواهد آمد.

- بيماران بدون بيمه (آزاد):

چنانچه بيمار هيچ نوع بيمه اي نداشته باشد(آزاد باشد) بايد در روز بستري در بيمارستان به واحد بيمه گري مراجعه كرده و پس از گرفتن معرفي نامه از بيمارستان و با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي بيمار و يك قطعه عكس 4×3 به اداره بيمه خدمات درماني مراجعه تا دفترچه بيمه براي بيمار صادر شود. اين دفترچه از تاريخ مراجعه به اداره بيمه صادر خواهد شد. لذا حتماً لازم است فرد همراه بيمار در روز بستري به اداره بيمه خدمات درماني واقع در خيابان تهران-50متر جلوتر از ترمينال سواري شيرگاه و سوادكوه مراجعه كرده و بيمار خود را تحت پوشش "بيمه ايرانيان" قرار دهد.

بيمارانيكه بدون بيمه (آزاد) باشند، تمام هزينه هاي بيمارستان را بصورت آزاد پرداخت خواهند كرد.

-بيماران تصادفي

*** بيمارانيكه بدليل تصادف در بيمارستان بستري شده يا بصورت سرپايي درمان مي شوند، با ارائه كروكي صحنه تصادف از راهنمايي رانندگي يا پليس راه و يا فرم اعزام اورژانس 115 به بيمارستان، نيازي به پرداخت هزينه نداشته و هزينه هاي آنان توسط دانشگاه علوم پزشكي پرداخت خواهد شد. اين بيماران حتماً فتوكپي شناسنامه و كارت ملي خود را به واحد ترخيص ارائه نمايند.

***بيمارانيكه داراي بيمه مكمل هستند بايد از سازمان بيمه مربوطه معرفي نامه دريافت كرده و به بيمارستان تحويل نمايند تا فرانشيزشان (مبلغي كه بيمار بايد پرداخت نمايد) رايگان شود. ولي مابه التفاوت تعرفه كه توسط   سازمان بيمه گر پرداخت نمي گردد از بيمار دريافت خواهد شد.

 *نحوه ترخيص بيمار از بيمارستان

در صورتي كه هريك از موارد فوق و در مدت بستري بيمار در  بيمارستان آماده نباشند،ترخيص بيمار را با اشكال مواجه خواهد شد. پس از تسويه حساب،بيمار قابل ترخيص خواهد بود و دو برگ سفيد و زرد تحويل همراه بيمار خواهد شد كه برگ سفيد را تحويل بخش داده و برگ زرد را به نگهبان بيمارستان تحويل خواهد داد.

زمان ترخيص از بخش،تمام عسكها و راديوگرافيهاي خود را از بخش مربوطه تحويل بگيريد.

*مقررات داخلي بيمارستان و اطلاعات مورد نياز بيماران:

1- به هنگام تشكيل پرونده ، اطلاعات دقيق در اختيار پذيرش ( كه در كنار صندوقها واورژانس است ) قرار دهيد (آدرس پستي دقيق شماره تماس دقيق فتوكپي از شناسنامه و كارت ملي و دفترچه بيمه و ... )

2- هر بيمار فقط حق داشتن يك همراه را دارد. رفت و آمد همراه با اجازه مسئولين بخشها بوده و در زمان ويزيت همراه بيمار بايد در خارج از بخش حضور داشته باشد.

3- ساعت ملاقات از ساعت14 ( 2 بعد از ظهر) لغايت 16 ( 4 بعد از ظهر ) و روزهاي زوج هفته ( شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ) مي باشد . لذا جهت مراعات حال بيماران ، در غير اين ايام وساعات ملاقات ممنوع است . حضور آقايان در بخش زنان و اتاق بيماران خانم ممنوع مي باشد.

4-در ساعات ملاقات ، ورود كودكان زير 7 سال ، گل و گلدان طبيعي ، كيف و چمدان ، اتومبيل شخصي ، دوربين فيلم برداري و عكاسي به داخل بخشهاي بيمارستان ممنوع بوده و از آوردن خوراكي هايي كه بهداشت بيمارستان را تهديد مي كند خودداري نمايند.

5-بيمار بايد در طول روزهاي بستري خود از لباس مخصوص استفاده نموده و از پوشيدن لباس شخصي خود بر روي تخت خودداري نمايد و در صورت نياز به تعويض لباس و ملحفه با خدمات بخش هماهنگ نمائيد.

6-اجناس قيمتي و گرانبهاي خود را حتماًٌ به هنگام بستري به بستگان خود تحويل داده و از نگهداشتن در بيمارستان خودداري نمائيد ( پول ، جواهر و زيورآلات قيمتي ، ساعت گران قيمت و موبايل )

7-در اولين فرصت پس از بستري و در شيفت صبح با منشي بخش جهت تكميل بودن مدارك بيمه اي و پرونده خود هماهنگي لازم را به عمل آوريد .

8-در صورت داشتن بيماري خاص يا حساسيت داروئي يا غذايي خاص ، حتماًٌ به هنگام بستري در بخش به پرستاران آن بخش اطلاع دهيد .

9- در اتاق شما دو سطل زباله با كيسه هاي زرد و سياه قرار دارد، زباله هاي معمولي ( اضافه هاي غذا ظروف غذا كاغذ و ... ) را در كيسه هاي زباله سياه بريزيد . كيسه زباله زرد مخصوص زباله هاي عفوني    ( مثل باند و گاز پانسمان و ... ) است .

10-در كنار هربيمار يك "زنگ اخبار " وجود دارد كه به ايستگاه پرستاري متصل است بهنگام خواستن كمك يا موارد خاص كليد آنرا فشار دهيد.

11-ترخيص بيمار از بيمارستان فقط با دستور پزشك يا پزشكان معالج و مشاور بوده و در واحد ترخيص بيمارستان صورت مي گيرد .

12-درصورت داشتن هرگونه شكايت به مسئول بخش مربوطه مراحعه نمائيد. فلوچارت( فرآيند )رسيدگي به شكايات بيماران در هر بخش نصب شده است .

ìامكانات بيمارستان براي رفاه حال بيماران و همراهان فراهم شده است   لطفاً در حفظ و نگداري آن كوشا باشيد .

*منشور حقوق بيمار:

1-بيمار حق دارد خدمات سلامت را به نحو مطلوب و براساس صداقت،، عدالت، ادب و همراه با مهرباني و در سريعترين زمان ممكن دريافت نمايد.

2-اطلاعات لازم شامل روشهاي تشخيصي و درماني ، بيماري و عوارض آن، نام پزشك معالج، اطلاعات داخل پرونده باليني بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.

3-حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود بطوري كه بيمار حق قبول يا رد كردن درمانهاي پيشنهادي توسط پزشكان معالج را دارد مگر در زماني كه خطر مرگ يا ساير خطرات براي او و ساير بيماران وجود داشته باشد.

4-در ارائه خدمات سلامت (تشخيصي و درماني) بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود و اطلاعات مربوطه به بيمار و پرونده باليني او بايد به صورت محرمانه و راز نگهداري و محافظت گردد.

5-بيمار حق دارد به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات دسترسي داشته باشد و در صورت ادعاي نقض حقوقي خود به مقامات ذيصلاح شكايت نمايد و از نتايج آن آگاه شود.

 

شماره هاي تماس بيمارستان عبارت است از:

 22-42218017 كه مي توانيد با بخشهاي مختلف بيمارستان تماس حاصل فرمائيد.

  شماره تماس دفتر حراست بيمارستان 42218013 (در ساختمان امور اداري)

 شماره تماس دفتر پرستاري 42218012

شماره تماس دفتر رياست و مديريت بيمارستان 42218010 و شماره فاكس بيمارستان 42218011 مي باشد.

شما مي توانيد موارد و مشكلات خاص خود را با مددكار بيمارستان (خانم فغاني) در ميان بگذاريد.


 
 
1397/05/13
Powered by DorsaPortal