بيمارستان رازي قائمشهر
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
br ENGLISH
اهداف و سياستها و خط مشي سازمان
 
 

 

                                                                              بسمه تعالي

                      مركز آموزشي درماني رازي قائم شهر

بيانيه رسالت بيمارستان

 

مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر از زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي مازندران و به عنوان متولي سلامت جمعيت تحت پوشش شهرهاي قائمشهر، جويبار، كياكلا و منطقه سوادكوه، با داشتن واحدهاي تخصصي و فوق تخصصي درصدد است تا از طريق بكارگيري تجهيزات و فن آوري هاي موجود و نوين، افزايش مهارتهاي علمي و عملي كاركنان و با اتكا به توانمندي و پشتكار آنان، خدمات مناسب و مطلوب تشخيصي و درماني و آموزشي پزشكي  را به بهترين نحو جهت جلب رضايتمندي تمامي گيرندگان و دهندگان خدمت ارائه نمايد.

  


1395/08/08
Powered by DorsaPortal