بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
واحد روانشناسي

بسمه‌تعالي

اطلاعات مربوط به واحد روانشناسي به شرح زير مي‌باشد:

نام مسئول واحد: ملوك صادقي

سابقه: 15 سال

مدرك تحصيلي:  كارشناس ارشد روانشناسي باليني

تعدا پرسنل: 1 نفر

تجهيزات پزشكي: -

شرح خدمات واحد:

1.   همكاري با سوپروايزر آموزشي و برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و تهيه كتابچه و جزوات

2.   انجام مصاحبه و تست‌هاي روانشناسي  و برقراري سيستم ارجاع

3.   ويزيت روزانه بيماران بخش آنكولوژي و ارزيابي رواني بيماران و خانواده‌ها و انجام مشاوره و روان درماني براي بيماران و همراهان در صورت نياز.

4.   انجام مشاوره‌هاي روانشناسي براي بيماران بستري بخش‌ها بر اساس درخواست پزشك معالج

5.   ارائه خدمات مشاوره و روان درماني براي بيماران ديابتي( كودكان ) و خانواده‌هاي آنان

6.   ارائه خدمات مشاوره و روان درماني براي بيماران PKU و خانواده‌هاي آنان و بيماران تالاسمي

7.   ارائه خدمات مشاوره و روان درماني براي همكاران

8.   ارائه خدمات مشاوره و روان درماني براي بيماران سرپائي در درمانگاه تخصصي ( 2 روز در هفته )

9.   ارائه خدمات مشاوره و روان درماني براي كودكاني كه از مشكلات سايكوسوماتيك رنج مي‌برند

 

 

 

 

 

1394/07/08
Powered by DorsaPortal