بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
مديريت پسماند

بسمه تعالي

1- پزشك ندارد.

2- مسئول واحد: علي اصغر حبيبي- سابقه: 22 سال-  مدرك :كارشناس تخصص : مهندس بهداشت محيط

3- تعداد پرسنل : يك نفر

4- تجهيزات پزشكي : يك دستگاه امحاء زباله تري فلش شركت رئوف

5- در اين واحد كار تفكيك مطلوب زباله ها صورت پذيرفته و زباله ها باشرايط مطلوب به جايگاه نگهداري زباله منتقل ميشود و زباله عفوني توسط دستگاه امحاء زباله معدوم ميشود و پسمانده ضدعفوني كننده اين زباله ها همراه با زباله معمولي توسط ماشين شهرداري به جايگاه دفن زباله شهري منتقل ميشود.

 

1395/11/17
Powered by DorsaPortal