بيمارستان آيت الله طالقاني چالوس
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
مددكاري
كارشناس مددكاري
 خانم وحيده ميردار
پست سازماني: كارشناس مددكاري اجتماعي
 
شرح وظايف:
- مراجعه روزانه به اورژانس و تمام بخش هاي بيمارستان
- شناسايي و ياري رساني به بيماران نيازمند، بيماران صعب العلاج و بيماران خاص شامل بيماران داراي نارسايي كليه، بيماران سرطاني و شيمي درماني و ...
- شناسايي بيماران فاقد خانواده و طرد شده شمال بيماران سالمند، از كار افتاده، معتاد، دختران فراري و ....
- شناسايي بيماراني كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه ايي نمي باشند و راهنمايي و اطلاع رساني به بيماران مذكور
- راهنمايي و اطلاع رساني به بيماران مصدوم ترافيكي جهت استفاده از ماده 92
- شناسايي موارد كودك آزاري و معرفي به اورژانس اجتماعي جهت بررسي وضعيت خانوادگي و حل مشكل بيمار
- شناسايي و جذب خيرين شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و ايجاد ارتباط با ايشان جهت جذب منابع مالي
- برقراري ارتباط و جلب همكاري سازمان بهزيستي و مراكز تابعه آن نظير مراكز نگهداري معلولين بازپروري، زنان و دختران آسيب ديده اجتماعي، .....
- برقراري ارتباط با تيم درمان جهت تامين حمايت عاطفي و رواني از بيماران
- بررسي وضعيت مالي بيماران و حل مشكل پرداخت هزينه هاي درماني در موقع ترخيص، تخفيف به آن ها و پركردن فرم مددبرگ و ليست كردن فرم ها در آخر هر ماه
- برقراري ارتباط مناسب و همكاري و هماهنگي با مراجع قانوني، نظير دادستاني، كلانتري، پزشكي قانوني و .....
- برقراري ارتباط با ساير واحدهاي درماني جهت هماهنگي در نقل و انتقال بيماراني كه به درمان خاص نياز دارند
- تهيه داروهاي گران قيمت و تجهيزات اتاق عمل بيماران نيازمند، فاقد همراه و... از طريق هماهنگي با خيرين و خيريه هاو...
- تهيه بانك اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات به منظور برنامه ريزي و هماهنگي و بهينه سازي خدمات مددكاري جهت ارائه به بيماران نيازمند خدمات مددكاري
- بررسي نارسائيها و مشكلات و ارائه گزارش به رياست و مديريت بيمارستان
- انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
1397/05/03
Powered by DorsaPortal